Kursy gramatyczne

To odpowiedni wariant dla Ciebie gdy:

N

Popełniasz błędy gramatyczne i przez to boisz się mówić po angielsku

N

Chcesz ugruntować lub odświeżyć znajomość struktur gramatycznych tj.: czasy, wyrażenia przyimkowe, strona bierna, okresy warunkowe itp.

N

Same regułki Ci nie wystarczają i chcesz zacząć panować nad gramatyką w czasie mówienia

Zajęcia gramatyczne to gwarancja:
N

przejrzystych wyjaśnień i przykładów oraz praktycznych ćwiczeń komunikacyjnych

N

dostępu do nowoczesnych, klarownych infografik, fragmenty filmów i pełnego wachlarzu różnorodnych ćwiczeń

N

omówienia wszystkich segmentów gramatyki, ale o stopniu trudności dopasowanym do Twojego poziomu

Przed zapisem prosimy o uzupełnienie testu poziomującego, który znajdziesz w zakładce TEST.

Poza intensywną pracą na zajęciach możesz także spodziewać się prac domowych, zarówno w postaci ćwiczeń online jak i tradycyjnych ćwiczeń pisemnych. Podczas lekcji z pewnością natrafisz na wiele rodzajów ćwiczeń, m.in.:

  • transformacje – przekształcanie zdań z zachowaniem ich znaczenia (to typ ćwiczenia popularny na egzaminach językowych),
  • ćwiczenia na użycie poprawnych form, np. w przypadku czasów  i czasowników,
  • drills – ćwiczenia w formie mówionej polegające na powtórzeniu struktury z zachowaniem “szkieletu” zdania i zmianą pozostałych elementów. Dzięki formie mówionej ćwiczenia te bardzo skutecznie pomagają szlifować automatyczne użycie poprawnej gramatyki, a w konsekwencji wyeliminować wahania zaburzające płynność wypowiedzi (np. “I have written an email czy I have wrote an email“?),
  • gotowe zdania do uzupełnienia, w których należy wstawić odpowiednią formę gramatyczną zgodnie z kontekstem,
  • zdania do tłumaczenia, w których pojawia się omawiana struktura lub konieczność wykorzystania struktury istniejącej tylko w języku docelowym, tak by uniknąć kalki językowej,
  • role-plays – scenki w parach, w których zgodnie z instrukcją należy wykorzystać określone formy gramatyczne. To ćwiczenie, dzięki któremu kursanci mają możliwość realnego treningu komunikacyjnego; w rzeczywistej komunikacji często trzeba dopasować się do tempa narzuconego przez rozmówcę i spontanicznie reagować na jego wypowiedzi, dlatego w nauce gramatyki oprócz wykonywania szablonowych ćwiczeń pisemnych warto też na bieżąco pracować nad płynnością komunikacji.

if you are interested in enrolling on a course, take our free test to check your level

Should you have any further questions - please send us a message

Jeżeli język obcy jest Twoim narzędziem pracy i wpływa na Twój wizerunek biznesowy, kurs gramatyczny i nabyta na nim językowa pewność siebie pomogą Ci zbudować wiarygodność w oczach partnerów i współpracowników. Kursy gramatyczne to także świetny pomysł, jeśli planujesz w przyszłości zdobycie certyfikatu poświadczającego poziom zaawansowania, ponieważ większość egaminów językowych testuje właśnie poprawność gramatyczną. Bez względu na zasób słownictwa, w pełni poprawne posługiwanie się językiem obcym możliwe jest wyłącznie dzięki świadomym wyborom form i struktur, dlatego zapraszamy na kursy gramatyczne osoby na wszystkich poziomach zaawansowania.