Jakich zwrotów powinniśmy użyć w dyskusji aby wyrazić naszą aprobatę lub sprzeciw? I czy zwrot ‚Tell me about it’ oznacza to co wydaje nam się na pierwszy rzut oka? Sprawdźcie w naszym dzisiejszym wpisie:)

Bez wątpienia umiejętność wyrażania własnych opinii jest niezbędna w codziennej komunikacji w języku angielskim jak również na egzaminach ustnych sprawdzających naszą biegłość językową, jak FCE, CAE, BEC czy matura.

Zacznijmy od popularnych zwrotów stosowanych przy wyrażaniu aprobaty:

I agree with you.– Zgadzam się z tobą
.

I think you are right. – Myślę, że masz rację.

You’re absolutely right. – Masz całkowitą rację

Of course. – Oczywiście

No doubt about it. – Bez wątpienia


That’s for sure.– Na pewno

You have a point there.- Masz rację w tej kwestii.


Tell me about it. – No, raczej. (język potoczny)

Exactly/Absolutely. – Dokładnie

W sytuacji kiedy częściowo zgadzamy się z naszym rozmówcą możemy zastosować poniższe wyrażenia:

Yes, I party agree with you, but……..- Częściowo się z tobą zgadzam, ale…


I agree to some/certain extent but…. – Zgadzam się z tobą do pewnego stopnia, ale…

Yes, that’s true, but…– Tak, to prawda, ale
…

Yes, you could be right, but…– Możesz mieć rację, ale
…

Yes, perhaps/possibly/maybe, but… – Możliwe, ale…

Jeśli natomiast chcemy wyrazić naszą dezaprobatę przydatne będą poniższe zwroty:

I don’t think so.– Nie sądzę


(strong) No way.– Nie ma mowy


I’m afraid I disagree with you.– Obawiam się, że nie zgadzam się z tobą


(strong) I totally disagree. – Całkowicie się z tym nie zgadzam.

On the contrary – Wprost przeciwnie.

Not necessarily. – Niekoniecznie


I doubt if…– Wątpię czy…


That’s not always the case.- Nie zawsze tak jest


No, I’m not so sure about that. – Nie jestem tego taka pewna

Istnieje także możliwość wyrażenia naszej opinii stosując zwroty gramatyczne: ‘Ja także’ ‘Mi też’ oraz ‘Ja też nie’, ‘Mi też nie’. Pamiętajmy, że w tym przypadku musimy przestrzegać poniższych reguł gramatycznych:

  • w sytuacji kiedy ktoś wyraża opinię pozytywną na jakiś temat, a my chcemy wyrazić, że się z nim zgadzamy stosujemy konstrukcję: so + operator/czasownik modalny + zaimek

Example 1: –I like this new movie. – Podoba mi się ten nowy film.

                   – So do I – Mi też.

Example 2: – I liked this new movie. – Podobał mi się ten nowy film.

                   – So did I – Mi też.

Example 3: – I can help you with cooking. – Mogę ci pomóc w gotowaniu.

                   – So can I. – Ja też.

  • natomiast w sytuacji kiedy ktoś wyraża opinię negatywną, a my chcemy wyrazić, że się z nim zgadzamy stosujemy konstrukcję: nor/neither + operator/czasownik modalny + zaimek

Example 1: –I don’t like this new movie. – Nie podoba mi się ten nowy film.

                   Nor/Neither do I – Mi też nie.

Example 2: – I didn’t like this new movie. – Nie podobał mi się ten nowy film.

                   – Nor/Neither did I – Mi też nie.

Example 3: – I can’t help you with cooking. – Nie mogę ci pomóc w gotowaniu.

                   – Nor/Neither can I. – Ja też nie.