W codziennej komunikacji bardzo często relacjonujemy sytuacje, w których uczestniczyliśmy przytaczając wypowiedzi nasze lub naszych rozmówców: ‘powiedziała mi…’, ‘mówił że…’ powiedzieli jej, że…’ itd. Często jednak zdarza się nam stosować czasowniki TELL oraz SAY nie do końca poprawnie. A ponieważ zasady dotyczące właściwego używania wspomnianych czasowników są dość proste, warto poświęcić chwilę na zapoznanie się z nimi.

Zarówno czasownik ‘say’ jak i ‘tell’ oznaczają w języku polskim ‚powiedzieć’ dlatego często są używane zamiennie, choć ich użycie jest różne.

Różnica dotyczy konstrukcji:

TELL używamy tylko z zaimkiem osobowym- czyli bezpośrednio po nim pojawia się osoba (powiedzieć komuś o czymś):

  • Have you told her about it? – Czy powiedziałeś jej o tym?
  • Tell me about your plans. – Powiedz mi o swoich planach.
  • Can you tell her to call me back? – Czy możesz jej powiedzieć aby do mnie oddzwoniła?

SAY, natomiast stosujemy bez zaimka osobowego – czyli bezpośrednio po nim nie pojawia się osoba (powiedzieć coś):

  • She said that she was sorry. – Powiedziała, że jest jej przykro.
  • He didn’t say anything. – Nic nie powiedział.

Jeżeli chcemy zastosować zaimek osobowy po czasowniku SAY, konieczne jest dodanie ‘to’ przed tym zaimkiem:

  • She said something to her friend. – Powiedziała coś swojej przyjaciółce.
  • He said to me that he got a better job. – Powiedział mi, że dostał lepszą pracę.

Aby swobodnie posługiwać się czasownikami TELL oraz SAY, dodatkowo zachęcamy do zapoznania się z poniższymi wyrażeniami:

TELL SAY
tell a story- opowiedzieć historię

tell a secret- powiedzieć sekret

tell a joke- opowiedzieć dowcip

tell a lie- skłamać

tell the truth- powiedzieć prawdę

tell the time- powiedzieć, która godzina

tell the difference- dostrzec różnicę

say hello/good morning/goodbye-

przywitać/pożegnać się

say yes/no- wyrazić zgodę/nie zgodzić się

say no more- nie powiedzieć nic więcej

say a few words- powiedzieć kilka słów

say a name- podać imię

say a sentence- wypowiedzieć zdanie