Skoro ‘take’ i ‘have’ już mamy za sobą i doskonale opanowaliśmy ich stosowanie w codziennej komunikacji, dziś kolejna odsłona kolokacji tym razem tych związanych z czasownikami ‘do’ oraz ‘make’, więc do your best to remember them and make progress 🙂

Na początek poznajmy różnice w znaczeniu pomiędzy czasownikami ‘do’ oraz ‘make’, bo choć tłumaczone są na język polski jako ‘robić’ lub ‘zrobić’, istnieje pewien sposób pozwalający na ich rozróżnianie:

 • ‘do’ stosowane jest w wyrażeniach odnoszących się do wykonywanych zadań lub prac, które w swym charakterze są odtwórcze jak np. do housework, do a job, do homework, lub nie zostały konkretnie sprecyzowane: do something, do anything, do nothing etc.
 • ‘make’ używane jest w sytuacjach, które odnoszą się do tworzenia czegoś nowego, zarówno w postaci przedmiotów materialnych jak i rzeczy abstrakcyjnych, jak np. make plans, make a cake, make a drink.

Oczywiście nie oznacza to, że unikniemy ‘learning by heart’, czyli nauki na pamięć gdyż zwrotów występujących z ‘do’ oraz ‘make’ jest nieco więcej i niestety nie wszystkie z nich można wyjaśnić odnosząc się do zaproponowanej powyżej metody. Zatem Let’s make an effort to do well with ‘do’ and ‘make’!

Zacznijmy od popularnych wyrażeń z DO:

 • do your best – starać się zrobić coś najlepiej

Try to do your best when preparing for a test.

 • do nothing- nic nie robić

Doing nothing can be more tiring than doing something.

 • do business – robić interesy

We’ve been doing business with them for almost 5 years.

 • do the cleaning – sprzątać

She hates doing the cleaning every Saturday.

 • do good- czynić dobro
 • do homework – robić pracę domową

Doing homework was so monotonous that he fell asleep.

 • do paperwork- załatwiać sprawy papierkowe

It’s Susan who does paperwork in our office.

 • do research – przeprowadzić badanie

Students did research in physics at Oxford University.

 • do the shopping – robić zakupy

She loves doing shopping in the downtown.

 • do the washing up – zmywać

Forget about doing the washing up! Buy a dishwasher!

 • do well – radzić sobie dobrze

Good job! You’re doing really well!

A teraz przejdźmy do MAKE:

 • make a bed – ścielić łóżko

Please make your bed before going to school.

 • make a cup of tea / coffee – zrobić filiżankę kawy/herbaty

Could you make a cup of black coffee for me?

 • make a decision – podjąć decyzję

It’s really hard to make a decision having such a wide choice.

 • make breakfast / dinner / supper – zrobić śniadanie / obiad / kolację

Have a seat, I’ll make breakfast for you.

 • make a difference – robić różnicę

It doesn’t make any difference if we set off in the morning or at noon.

 • make a face  – robić minę

He made a face and everybody started to laugh.

 • make a loss – przynieść stratę

Unfortunately their last campaign made a loss.

 • make a living – zarabiać na życie

She makes a living as a nurse.

 • make a mistake – popełnić błąd

He made a few mistakes in his life.

 • make a fortune – zbić fortunę

She made a fortune being a singer. 

 • make progress – czynić postępy

In order to make progress you need to do your best.

 • make a promise – złożyć obietnicę

They made a promise to help each other.

 • make sense – mieć sens

It doesn’t make any sense!

 • make friends – zaprzyjaźniać się

I don’t make friends easily, it takes time to get to know better.

 • make sure – upewnić się

Before a trip make sure that you have everything you need.

Podobnie jak w przypadku kolokacji z ‘Take’ oraz ‘Have’, poniżej prezentujemy poszerzoną listę wyrażeń z ‘Do’ oraz ‘Make’ omawianą na kursach egzaminacyjnych przygotowujących do FCE, CAE, BEC czy TOEIC.

DO:

 • do away with – pozbyć się
 • do the cleaning – zrobić sprzątanie
 • do a crossword – rozwiązywać krzyżówkę
 • do damage- spowodować szkodę
 • do an exercise – robić ćwiczenie
 • do a favour – wyświadczać przysługę
 • do harm – robić krzywdę
 • do housework – robić prace domowe
 • do the ironing – robić prasowanie
 • do the laundry – robić pranie
 • do a quiz – robić test
 • do right – czynić dobro
 • do without – obyć się bez
 • do work – wykonywać pracę
 • do wrong – czynić zło

MAKE:

 • make arrangements – aranżować, ustalać
 • make a change/changes – wprowadzać zmiany
 • make a call – zadzwonić
 • make a comment – komentować
 • make an effort – włożyć wysiłek
 • make ends meet – wiązać koniec z końcem
 • make an enquiry – złożyć zapytanie
 • make an exception – zrobić wyjątek
 • make an excuse – robić wymówki
 • make a fool of yourself – ośmieszyć się
 • make fun of sb- śmiać się z kogoś
 • make a gesture – robić gest
 • make a list – zrobić listę
 • make a mess – zrobić bałagan
 • make money – robić pieniądze
 • make noise – hałasować
 • make plans – robić plany
 • make profit – przynosić dochód
 • make a remark – zrobić uwagę
 • make sth right- poprawić coś, zmienić na lepsze
 • make a scene – zrobić scenę
 • make a sound – wydawać dźwięk
 • make a speech – wygłaszać przemówienie
 • make a suggestion – sugerować
 • make trouble – sprawiać kłopoty