MUST

–> używamy gdy czujemy, że musimy coś zrobić, kiedy wyrażamy wewnętrzny przymus, potrzebę

HAVE TO

–> stosujemy gdy jest potrzeba zrobienia czegoś, nakaz, zewnętrzny przymus